Over de vereniging

kanotocht2014Scientia Fundus is de studie- en alumnivereniging van de opleiding Fysiotherapiewetenschap (een programma van de Master Klinische Gezondheidswetenschappen) aan de Universiteit Utrecht. Naast het behartigen van de belangen van haar leden heeft de vereniging als doel haar leden met elkaar in contact te brengen door onder andere wetenschappelijke en meer informele activiteiten te organiseren. Onze studievereniging bestaat al sinds 2003 en is per verenigingsjaar terug te vinden op de geschiedenis pagina op deze website.