Verenigingsjaar 2015-2016

Op de ALV van vrijdag 25 september 2015 vond voor het eerst in de geschiedenis van Scientia Fundus een volledige bestuurswissel plaats. Op deze pagina stelt het Scientia Fundus bestuur 2015-2016 zichzelf (in volgorde van de foto, v.l.n.r.) en de huidige commissies voor en vat de speerpunten van het beleid samen.

Robbert Wouters
Functie: Vice-voorzitter
Woonplaats: Utrecht
Achtergrond: Handfysiotherapeut
FW status: Student 2e masterjaar
Sociale media: LinkedIn
E-mail: [email protected]
SF taken: Waarnemend voorzitter indien nodig, content-management website, organisatie PhySTA.

Isolde Kuijlaars
Functie: Secretaris
Woonplaats: Westerhoven
Achtergrond: Eerstelijns fysiotherapeut
FW status: Student 2e masterjaar
Sociale media: LinkedIn
E-mail: [email protected]
SF taken: Binnengekomen post beheren, notuleren vergaderingen, contact met opleiding.

Suze Toonders
Functie: Penningmeester
Woonplaats: Utrecht
Achtergrond: Tweedelijns fysiotherapeut
FW status: Student 2e masterjaar
Sociale media: LinkedIn
E-mail: [email protected]
SF taken: Boekhouding, nieuwsbrief FW-geluiden, organisatie fysio HST, ondersteuning activiteitencommissie.

Sanne Vermeulen
Functie: Activiteitencommisaris
Woonplaats: Utrecht
Achtergrond: Kinderoefentherapeut Cesar
FW status: Student 2e masterjaar
Sociale media: LinkedIn
E-mail: [email protected]
SF taken: Voorzitten activiteitencommissie, organisatie wetenschapscarousel.

Herman de Vries
Functie: Voorzitter
Woonplaats: Assen
Achtergrond: Eerstelijns fysiotherapeut (hart/vaat/long/dm/obesitas)
FW status: Student 2e masterjaar
Sociale media: LinkedIn en Twitter
E-mail: [email protected]
SF taken: Voorzitten vergaderingen, beheer contacten, technisch onderhoud website en online communicatie.

Commissies en commissieleden 2015-2016
Alumni-cie: Davy Paap, Roel van Oorsouw, Stijn Weterings, Niek Koenders
Pubquiz-cie: Paul Emons
PhySTA-cie: Thijs van Bruxvoort
Kascommissie: Rosalie Denneman, Laura Dieleman

Speerpunten beleidsplan 2015-2016
Leden van Scientia Fundus kunnen het beleidsplan via de downloads pagina op de website.

  1. Vernieuwen website
  2. Optimaliseren online communicatie
  3. Binding met alumni versterken
  4. Binding met studenten versterken
  5. Werven van nieuwe bestuurs- en/of commissieleden

De evaluatie van het beleidsplan 2015-2016 is via de downloads (bij de ALV 16-09-2016).