Diplomering 2015

2015-09-17 15.03.58Op donderdag 17 september ontvingen 18 kersverse fysiotherapiewetenschappers hun bul in het academiegebouw in Utrecht. De feestelijke diplomering, voorgezeten door de coördinator van de master Martijn Pisters, werd geopend met een toespraak door hoogleraar Cindy Veenhof. Vervolgens werd iedere afgestudeerde toegesproken door of namens zijn of haar begeleider. Na de lovende woorden riep Tim Takken, voorzitter van de examencommissie, de alumni één voor één op om hun diploma te ondertekenen. De middag werd namens Scientia Fundus afgesloten met een korte toespraak en een roos als dankbetuiging door beoogd voorzitter Herman de Vries, omdat huidig voorzitter Davy Paap vandaag zelf zijn bul mocht ontvangen.

Een kleine sfeerimpressie is te vinden op de foto’s pagina op onze website en de tekst van de toespraak namens Scientia Fundus kun je hier downloaden. Het was een indrukwekkende, en voor deze lichting alumni uiteraard memorabele bijeenkomst. Scientia Fundus wil de opleiding Klinische Gezondheidswetenschappen graag bedanken voor de gelegenheid onze collega’s toe te spreken, en deze lichting alumni succes wensen bij hun verdere loopbaan. En niet onbelangrijk; hopelijk tot op de alumnidag in het voorjaar van 2016!