Raad van Advies (RvA)

Sinds 2015 bestaat er binnen Scientia Fundus een ‘Raad van Advies’. Deze raad bestaat uit doorgewinterde wetenschappers en wordt door het bestuur enkele keren per jaar geraadpleegd. Het bestuur wordt door de raad van advies geadviseerd, geïnspireerd en wanneer nodig voorzien van een kritische blik. Hiermee beoogt Scientia Fundus continuïteit in haar beleid te waarborgen over de jaren, ook wanneer de vereniging wisselt van bestuur. Op dit moment bestaat de Raad van Advies uit Marlies Welbie, MSc, Isolde Kuijlaars MSc, Robbert Wouters MSc, en Dr. Marco van Brussel.

Raad van Advies dec 2016