Raad van Advies (RvA)

Sinds 2015 bestaat er binnen Scientia Fundus een ‘Raad van Advies’. Deze raad bestaat uit doorgewinterde wetenschappers en wordt door het bestuur enkele keren per jaar geraadpleegd. Het bestuur wordt door de raad van advies geadviseerd, geïnspireerd en wanneer nodig voorzien van een kritische blik. Hiermee beoogt Scientia Fundus continuïteit in haar beleid te waarborgen over de jaren, ook wanneer de vereniging wisselt van bestuur.

Dr. Marco van Brussel heeft onze vereniging tot september 2018 fantastisch bijgestaan met zijn advies; waarvoor dank! Sinds begin 2019 is Dr. Janjaap van der Net er bij gekomen als lid. De Raad van Advies bestaat momenteel uit Isolde Kuijlaars MSc, Robbert Wouters MSc, en Dr. Janjaap van der Net.