Privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Ook Scientia Fundus moet als vereniging voldoen aan de strengere privacy-eisen die gesteld worden in deze wet, omdat gegevens van leden worden verzameld en verwerkt. In verband met deze wet, is een privacybeleid opgesteld.

Privacybeleid Scientia Fundus
De gegevens die Scientia Fundus verzamelt en opslaat zijn de volgende: naam, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer, rekeningnummer. Deze gegevens worden verzameld omdat Scientia Fundus met deze gegevens contact kan hebben met haar leden voor het versturen van nieuwsbrieven en e-mails om activiteiten aan te kondigen. Het rekeningnummer wordt gebruikt om jaarlijks de kosten van het lidmaatschap te incasseren; hiervoor geven de leden toestemming bij de inschrijving.

Foto’s die tijdens activiteiten worden gemaakt, worden op Google Drive bewaard waar enkel de bestuursleden van Scientia Fundus toegang tot hebben. De foto’s worden uitsluitend verwerkt na actieve toestemming, d.w.z. het expliciet aangeven dat akkoord wordt gegaan met het maken en eventueel delen van foto’s via een online formulier, van de betrokken leden op de foto(‘s). Indien een lid wenst dat een foto van hem of haar wordt aangepast of verwijderd, kan contact worden opgenomen met webmaster@scientiafundus.nl. De foto zal naar aanleiding daarvan worden aangepast of verwijderd.

Ieder lid heeft te alle tijden het recht om zijn of haar gegevens in te zien, te wijzigen en kan tevens zijn of haar recht tot vergetelheid indienen bij webmaster@scientiafundus.nl. Voor overige vragen kunnen de leden tevens contact opnemen via bovengenoemd e-mailadres.