Lidmaatschap

Studenten, alumni en bij de opleiding Fysiotherapiewetenschap (FW) betrokken personeel kunnen lid worden van Scientia Fundus. De contributie voor het lidmaatschap bedraagt €35 per jaar, maar het lidmaatschap is het eerste jaar gratis voor pre-master studenten FW.

BBQ

Als je lid wordt kun je

  • kennismaken en netwerken met studenten, alumni en docenten;
  • deelnemen aan alle activiteiten zoals de borrels, pubquiz, kerstdiner en barbecue;
  • de vacaturepagina op deze website bekijken;
  • afgeschermde downloads zoals het beleidsplan en de begroting bekijken;
  • en lever je een belangrijke bijdrage aan de belangenbehartiging van FW studenten en alumni.

Lid worden
Je kunt lid worden door dit formulier in te vullen via de website.

Afmelden voor lidmaatschap Scientia Fundus
Het opzeggen van je lidmaatschap dient 4 weken voor de aanvang van het nieuwe studie(boek)jaar te gebeuren; dat wil zeggen 1 augustus van het desbetreffende jaar. Wil je je afmelden, stuur dan een mail naar: secretaris@scientiafundus.nl.

Privacy leden
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Ook Scientia Fundus moet als vereniging voldoen aan de strengere privacy-eisen die gesteld worden in deze wet, omdat gegevens van leden worden verzameld en verwerkt. In verband met deze wet, is een privacybeleid opgesteld. Zie voor meer informatie deze pagina.