Verenigingsjaar 2010-2011

Terug naar geschiedenis pagina

Voorzitter: Caroline Sickler
Secretaris: Mirjam van Welsem- van Schaik
Penningmeester: Peter Viehoff tot 1-1-2011, Ragna van der Giessen per 1-3-2011
Voorzitter activiteitencommissie: Vacature
Voorzitter faciliteitencommissie: Marlous Buining

Samenvatting

 • Scientia Fundus begon het verenigingsjaar met 105 leden en eindigde met 121.
 • 10-09-2010: Openingsborrel.
 • 8-10-2010: KWG Lustrumcongres.
 • 15-10-2010: Martijn Pisters promoveert als eerste oud-student van de opleiding FW in Utrecht. Hij promoveerde aan de VU op Exercise therapy in patients with osteoarthritis.
 • 12-11-2010: Prof. dr. P.J.M. Helders wordt tijdens de receptie na zijn afscheidscollege benoemd tot erelid van Scientia Fundus.
 • 17-11-2010: De functiebeschrijving voor de FW’er is af, na 3 jaar werk!
 • Er is een ledenenquête gehouden, waaruit ondermeer bleek dat Scientia Fundus zich moet richten op belangenbehartiging en netwerken rond het opzetten van onderzoek. De website is hierbij een belangrijk medium waarmee informatie kan worden uitgewisseld en samenwerking tussen studentenen alumni kan worden ondersteund.
 • 4-2-2011: Nieuwjaarslunch, met een afscheid van en dank aan voormalig penningmeester Peter Viehoff en congrescommissieleden Hans Timmerman en Manon Bloemen. Louis Nijmeijer wordt op een andere gepaste wijze bedankt voor zijn inzet voor het bestuur.
 • 11-3-2011: Alumnidag georganiseerd door alumnicommissieleden Suzan van der Meer, Teddy Oosterhuis en Mirjam van Welsem-van Schaik met als doel een knelpuntenlijst voor het opzetten van een fysiotherapeutisch wetenschappelijk onderzoek.
 • 21-24 juni 2011: Het WCPT in Amsterdam.
 • 1-7-2011: Eindejaarsborrel na het debat.
 • Een aantal documenten i.r.t. de ALV, waaronder het jaarverslag, zijn terug te vinden op de downloads pagina.

Premasters 2010-2011

Foto: Premasters 2010-2011