Verenigingsjaar 2009-2010

Terug naar geschiedenis pagina

Voorzitter: Caroline Sickler
Secretaris: Mirjam van Welsem-van Schaick
Penningmeester: Peter Viehoff
Voorzitter activiteitencommissie: Louijs Nijmeijer tot mei 2010, daarna vacature
Voorzitter faciliteitencommissie: Vacature, per maart Marlous Buining

Samenvatting

  • Scientia Fundus startte dit verenigingsjaar met 103 leden en eindigde met 105. Het aantal FW studenten is iets teruggelopen.
  • 11-12-2009: ALV.
  • 22-1-2010: Nieuwjaarsborrel, waarbij o.a. afscheid werd genomen van Marlies Welbie als oud voorzitter.
  • 8-3-2010: Het droeve bericht bereikt de vereniging dat Scientia Fundus lid Cees van Maanen is overleden. Cees heeft ondermeer in de kascommissie en het bestuur voor de jaarlijkse alumnidag gezeten.
  • Begin 2010 is de website vernieuwd met dank aan Marloes Buining, die het proces heeft aangestuurd. Leden krijgen inloggegevens voor de site, het bestuur hoopt daarnaast met inzet van sociale media als LinkedIn en Twitter leden optimaal te kunnen faciliteren.
  • Het werk van de Functie Waarderingscommissie m.b.t. de functieomschrijving voor de FW’er is inmiddels afgerond maar er wordt nog gewacht op de uitslag van de onafhankelijke commissie.
  • Het jaarverslag van de voorzitter en secretaris zijn terug te vinden op de downloads pagina.