Verenigingsjaar 2008-2009

Terug naar geschiedenis pagina

Voorzitter: Marlies Welbie
Secretaris: Mirjam van Welsem
Penningmeester: Peter Viehoff
Voorzitter activiteitencommissie: Louis Nijmeijer
Voorzitter faciliteitencommissie: Caroline Sickler

Samenvatting

  • 2008-2009 was het 5e verenigingsjaar voor Scientia Fundus; een lustrumjaar!
  • Scientia Fundus begon het verenigingsjaar met 89 leden en sloot het af met 103.
  • Er wordt door Scientia Fundus (zie ook verenigingsjaar 2007-2008) en het KNGF gewerkt aan een functieomschrijving voor de FW’er. De functieomschrijving dient nu getoetst te worden door een onafhankelijk orgaan, maar mede vanwege personeelswisselingen bij het KNGF is dit wat vertraagd. Het is een kostbaar (>€10.000) proces waarvoor in 2010 budget is gevonden binnen het KNGF.
  • 12-12-2008: ALV.
  • 9-1-2009: Oud en nieuw lunch waarbij o.a. afscheid werd genomen van Corine van Haastert als oud bestuurslid.
  • 26-6-2009: Eindborrel in de Basket na het debat met hoge opkomst (>40 mensen).
  • 23-9-2009: Lustrum congres Fysiologie: Hoeksteen van de fysiotherapiewetenschap, georganiseerd door een congrescommissie bestaande uit Hans Timmerman, Manon Bloemen, Patrick van der Torre en Louis Nijmeijer. Er zijn o.a. zes lezingen gehouden door prof. dr. Rob Oostendorp (RUN), dr. Erik Hulzebos (UU), prof. dr. Maria Hopman (RUN), dr.Wim Burgerhout (HU), dr. Tim Takken (UU), prof. dr. Marc Vos & drs. Sanne de Jong (UU), waarna een zaaldebat is gehouden over de rol van fysiologie binnen de fysiotherapiewetenschap. Tijdens de afsluiting werd lid van verdienste Nico van Meeteren in het zonnetje gezet voor al zijn inspanningen voor Scientia Fundus in de eerste vijf jaar van haar bestaan. De dag werd afgesloten met een diner in het academiegebouw.
  • 6-10-2009: Openingsborrel nieuwe studiejaar.
  • Marlies Welbie legt na 4 jaar SF bestuur, waarvan 3 als voorzitter, haar taken als voorzitter neer.
  • Het jaarverslag van de voorzitter en secretaris zijn terug te vinden op de downloads pagina.