Verenigingsjaar 2003-2004

Terug naar geschiedenis pagina

Voorzitter: Marie-Rose van Lieshout
Secretaris: Judith Weijman
Penningmeester: Peter Viehoff
Voorzitter activiteitencommissie: Niels Groeneweg
Voorzitter faciliteitencommissie: Han Kingma

Samenvatting

 • Scientia Fundus sloot dit eerste jaar in haar bestaan af met 49 leden.
 • Dit jaar stond vooral in het teken van oprichting. Het bestuur hield zich ondermeer bezig met:
  • Officiële oprichting van Scientia Fundus
  • Organisatie debat
  • Organisatie borrel 24 september
  • Opstellen statuten en huishoudelijk regelement
  • Contacten leggen met verpleeg- en logopediewetenschap
  • Opstarten alumnibeleid
  • Vrijstelling accreditatiepunten kwaliteitsregister KNGF
  • Oprichten eigen Intercollegiair Overleg Fyiotherapie (IOF)
  • Organisatie ALV