Bestuur en commissies 2016-2017

Bestuur 2016

Op de ALV van vrijdag 16 september 2016 vond voor het tweede keer in de geschiedenis van Scientia Fundus een volledige bestuurswissel plaats. Op deze pagina stelt het Scientia Fundus bestuur 2016-2017 zichzelf (in volgorde van de foto, v.l.n.r.) en de huidige commissies voor en vat de speerpunten van het beleid samen. Het beleidsplan van het nieuwe bestuur kunt u hier na lezen.

Sven Geelen
Functie: Penningmeester
Woonplaats: Utrecht
Achtergrond: Ziekenhuis Fysiotherapeut
FW status: Student 2e Masterjaar
Social Media: LinkedIn en Twitter
E-mail: penningmeester@scientiafundus.nl
Taken: Boekhouding

Michiel Vader
Functie: Activiteitencommissaris
Woonplaats: Utrecht
Achtergrond: Eerstelijns Fysiotherapeut
FW status: Student 2e Masterjaar
Social Media: LinkedIn
E-mail: activiteitencommissie@scientiafundus.nl
Taken: Voorzitten activiteitencommissie

Thierry Franke
Functie: Voorzitter
Woonplaats: Groningen
Achtergrond: Eerstelijns Fysiotherapeut
FW status: Student 2e Masterjaar
Social Media: LinkedIn en Twitter
E-mail: voorzitter@scientiafundus.nl
Taken: Voorzitten vergaderingen, beheer contacten, online communicatie

Saskia Gladdines
Functie: Algemeen Bestuurslid, Faciliteitencommissaris
Woonplaats: Breda
Achtergrond: Eerstelijns Fysiotherapeut
FW status: Student 2e Masterjaar
Social Media: LinkedIn en Twitter
E-mail: webmaster@scientiafundus.nl
Taken: Technisch onderhoud website, online content, organisatie PhySTA

Stein Heuvel
Functie: Secretaris, Vice-voorzitter
Woonplaats: Nijmegen
Achtergrond: Eerstelijns Fysiotherapeut
FW status: Student 1e Masterjaar
Social Media: LinkedIn
E-mail: secretaris@scientiafundus.nl
SF taken: Waarnemend voorzitter indien nodig, binnengekomen post beheren, notuleren vergaderingen, contact met opleiding

Commissies en commissieleden 2016-2017

     Lustrumcommissie: Herman de Vries, Robbert Wouters, Suze Toonders, Isolde Kuijlaars,
Sanne Vermeulen, Davy Paap, Roel van Oorsouw, Stijn Weterings, Niek Koenders.
Pubquiz-cie: Paul Emons
Wintersportcommissie: Paul Emons, Michiel Vader, Saskia Gladdines
PhySTA-cie: Michiel Vader, Saskia Gladdines
Kascommissie: Rosalie Denneman, vacature

Speerpunten beleidsplan 2016-2017
Leden van Scientia Fundus kunnen het volledige beleidsplan via de downloads pagina op de website.

  1. Continueren activiteiten van het afgelopen verenigingsjaar
  2. Organisatie van wintersport
  3. Oprichten van een lustrumcommissie
  4. Uitbreiden van de online content voor website en social media
  5. Werven van nieuwe bestuurs- en/of commissieleden
  6. Werven van een nieuw lid van de Raad van Advies