Bestuursleden gezocht!!

Beste leden,

Komend studiejaar is er besloten dat Scientia Fundus een ‘slapend’ bestuursjaar heeft. Dit hebben jullie eerder dit jaar kunnen lezen in een aantal mails en een brief die naar jullie toe was gestuurd. De keuze hiervoor is namelijk dat het studenten-deel niet meer onder Scientia Fundus valt maar onder de nieuwe KGW-studievereniging: Scientia Unitatas
Sanitatis (SUS). Vanuit de opleiding KGW was er een sterke voorkeur om één studievereniging te organiseren waar alle ‘bloedgroepen’ onder vallen, in plaats van verschillende losse verenigingen. 

Door deze keuze blijven wij als vereniging nu een alumnivereniging. Omdat er komend jaar waarschijnlijk geen activiteiten worden georganiseerd, hoeft ook niemand contributie te betalen. Dit jaar wil het bestuur gaan uitzoeken welke kant we uit gaan met de vereniging en welke nieuwe plannen we willen doorzetten. Hiervoor hebben we natuurlijk input nodig van nieuwe bestuursleden!!

Ben jij of ken jij iemand die het leuk lijkt om komend jaar de koers te bepalen voor onze alumnivereniging Scientia Fundus? Stuur een bericht naar Marcel Hendriks (voorzitter bestuur 2018-2019) via: voorzitter@scientiafundus.nl.

Vriendelijke groeten,

Bestuur Scientia Fundus

 

Wetenschapscarrousel 4 oktober

Beste leden,

Op 4 oktober vindt de jaarlijkse Wetenschapscarrousel plaats: een congres voor alle studenten van de (pre)masteropleiding Klinische Gezondheidswetenschappen, georganiseerd in samenwerking met de opleiding door de studie- en alumniverenigingen van de opleiding.

FIT for the FUTURE?
Het thema van dit jaar is ‘FIT for the FUTURE’. De wetenschap en de zorg zijn de afgelopen jaren sterk veranderd en gaan nog veel meer veranderen. Om als klinisch gezondheidswetenschappers en zorgprofessionals te kunnen excelleren is het belangrijk dat we aandacht hebben voor vragen als: Wat zal er in de toekomst nodig zijn om ons werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren? Wat hebben we hiervoor nodig? Wat moeten we veranderen? Dit zijn vragen die dit jaar centraal staan tijdens de Wetenschapscarrousel.

Wetenschapscarrousel 2.0
Er is gekozen voor een nieuwe opzet bij het organiseren van de Wetenschapscarrousel. Waar voorheen het programma werd bepaald door je studierichting, kun je dit jaar zelf bepalen welke workshop je wilt volgen die aansluit bij jouw interesse. Ook proberen we hiermee meer interactie te bewerkstelligen tussen de verschillende disciplines en daardoor meer betrokkenheid van de studenten!

Aanmelden workshop
Het programma van de dag en het workshopaanbod kun je vinden via deze link. Tijdens de workshopronde bepaal je dus zelf welke workshop je volgt. Je dient je keuze vóór 1 oktober door te geven via het inschrijfformulier op https://www.formdesk.com/universiteitutrecht-gnk/Wetenschapscarrousel-KGW-2019

Meer informatie over het programma van de dag en de sprekers kun je vinden via deze link.

We wensen jullie een leuke en inspirerende middag!

Met vriendelijke groet,

Mede namens team KGW,

Bestuur Scientia Fundus

Call for abstracts #DvDF door het KNGF

Beste leden,

Heb jij nog een abstract in de kast liggen, een artikel al gepubliceerd of ben je bijna klaar met afstuderen? Jullie abstracts zouden kunnen dienen voor de posterpresentaties op de Dag van de Fysiotherapeut, georganiseerd door het KNGF die op 16 november 2019 weer zal plaatsvinden. Tijdens dit event kun je jouw onderzoek delen met het fysiotherapeutische werkveld. 

Geïnteresseerd? Kijk hier voor meer informatie en het inschrijfformulier!
Let op: inschrijven kan tot en met 5 juli 2019.

Vriendelijke groet,

Bestuur Scientia Fundus

Vrijdag 28 juni: jaarlijkse BBQ Scientia Fundus

Beste leden,

Het studiejaar zit er bijna op en er is veel gebeurd de afgelopen tijd voor de vereniging. Des te meer reden om gezellig met z’n allen bij elkaar te komen voor een heerlijke BBQ om het jaar af te sluiten! Iedereen is uitgenodigd en het buffet en de eerste twee drankjes zijn op kosten van ons (voor leden)!

Inschrijven kan via deze link.

Tot de 28e!

Groeten,
Bestuur Scientia Fundus

Fusie studieverenigingen

Beste SF-ers,

Allereerst bedankt voor het delen van jullie ideeën en visie wat betreft
de fusie tot één KGW-studievereniging. Op vrijdag 17 mei heeft hierover overleg plaatsgevonden met de andere studie- en alumniverenigingen
en de opleiding. Middels dit bericht willen wij jullie graag op de hoogte brengen van dit overleg, welke besluiten zijn genomen en over de
gevolgen voor Scientia Fundus.

Tijdens het overleg is, in samenspraak met de Raad van Advies, gekozen voor één KGW-studievereniging binnen de opleiding en om Scientia Fundus voort te laten bestaan als alumnivereniging. Hierbij is de voorwaarde gesteld dat er een intensieve samenwerking komt tussen de KGW-studievereniging en de betreffende alumniverenigingen. Deze verandering zal zijn intrede vinden per ingang van het nieuwe studiejaar (2019-2020). Met vreugde kunnen wij mededelen dat dit besluit conform jullie visie is zoals gebleken uit de poll. Deze beslissing heeft gevolgen voor met name twee groepen: de studentleden en de alumni-leden van Scientia Fundus. Voor de studentleden wordt op dit moment een oplossing bedacht en hierover worden jullie zo snel mogelijk geïnformeerd. Vooralsnog blijven huidige studenten lid van Scientia Fundus. De alumni-leden van Scientia Fundus blijven lid van de alumnivereniging Scientia Fundus. Noch de studentleden als de alumni-leden hoeven dus actie te ondernemen.

Het bestuur van de KGW-studievereniging zal gaan bestaan uit studenten van de opleiding KGW, waarbij samenstelling mogelijk is van alle richtingen bij elkaar (LW, FW, VW). Voor komend studiejaar zijn wij op het moment druk bezig om ervoor te zorgen dat minstens één student van richting FW deel gaat nemen aan dat nieuwe bestuur.

Daarnaast gaat Scientia Fundus dus zelfstandig door als alumnivereniging. Over de voortzetting van Scientia Fundus is gesproken met de Raad van Advies. Gezamenlijk zijn wij tot het besluit gekomen om komend studiejaar, 2019-2020 van september tot augustus te gebruiken als tussenjaar, waar alumni-bestuursleden gezocht zullen worden en een nieuwe visie opgesteld zal worden. Aan de hand hiervan zal de alumnivereniging de vorm krijgen, passend bij de wensen van de alumnileden. Vanaf september 2020 zal Scientia Fundus als volwaardige alumnivereniging zijn bijdrage gaan leveren.

Zoals hierboven beschreven gaat het nieuwe bestuur van SF bestaan uit alumnileden. Buiten dat wij actief op zoek zullen gaan naar leden die hierin geïnteresseerd zijn, wordt het op prijs gesteld als er leden zich aanmelden als bestuurslid. Wil je hierover in gesprek gaan of wil je jezelf aanmelden, dan kan je de huidige voorzitter een mail te sturen op voorzitter@scientiafundus.nl. Marcel Hendriks, de huidige voorzitter, zal dan contact met je opnemen. Gelieve ook je telefoonnummer te vermelden.

Bedankt voor jullie vertrouwen in het bestuur.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van Scientia Fundus