Doctoraatstudent IWT-project over effectiviteit van fluoroscopie-gestuurde lymfedrainage ter behandeling van borstkanker-gerelateerd lymfoedeem: een multicentrische RCT

Doctoraatstudent IWT-project over effectiviteit van fluoroscopie-gestuurde lymfedrainage ter behandeling van borstkanker-gerelateerd lymfoedeem: een multicentrische RCT

Introductie:

Momenteel krijgt elke patiënt met borstkanker-gerelateerd lymfoedeem manuele lymfedrainage (MLD) als onderdeel van de behandeling. Ondanks het feit dat deze behandelmethode sinds 1930 toegepast wordt, is er geen consensus over de effectiviteit ervan. Een mogelijke verklaring is dat MLD niet steeds efficiënt wordt toegepast: gedurende MLD worden handgrepen toegepast op alle lymfeknopen en lymfevaten die anatomisch kunnen aanwezig zijn. Na de okseluitruiming en/ of bestraling ter behandeling van borstkanker wordt het lymfestelsel echter beschadigd: de lymfeknopen worden verwijderd en vaak ontstaat er fibrose van de lymfevaten. Daardoor moet het lymfetransport een andere weg zoeken en ontstaat er ‘rerouting’. Deze rerouting is patiënten-specifiek. Het is bijgevolg mogelijk dat de traditionele MLD aangepast moet worden. Deze kan aangepast worden aan de hand van lymfofluoroscopie. Gedurende een lymfofluoroscopie wordt een fluorescente stof in de hand van de patiënt ingespoten, die opgenomen wordt door de lymfevaten en zo het lymfetransport van hand naar oksel en naar alternatieve lymfeknopen gevisualiseerd kan worden. Een tweede verklaring waarom de traditionele MLD mogelijks niet effectief is, is dat onderzoek aangetoond heeft dat MLD met een hogere druk effectiever is ter stimulatie van het lymfetransport (dan MLD met lagere druk) en dat er strijkbeweging op de huid uitgevoerd moeten worden (ipv pompbewegingen met de hand zoals bij de traditionele MLD).

Het doel van dit IWT-project is de effectiviteit van fluoroscopie-gestuurd MLD versus traditionele MLD versus placebo MLD te onderzoeken, als onderdeel van de intensieve fase en onderhoudsfase van de Decongestieve Lymfatische Therapie ter behandeling van borstkanker-gerelateerd arm lymfoedeem. Hiervoor wordt een multicentrische, dubbel-geblindeerde gerandomiseerde en gecontroleerde studie uitgevoerd (in samenwerking met Universiteit Antwerpen, Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Université Libre de Bruxelles en Sint-Pieter Ziekenhuis).

Beschrijving van de organisatorische eenheid:
Dit project kadert binnen de Cardiovasculaire en Respiratoire onderzoeksgroep van de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen van de KU Leuven. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met:

  • Het Lymfoedeemcentrum van UZ Leuven
  • De discipline Cardiovasculaire en Respiratoire REVAKI van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van U Antwerpen
  • De Multidisciplinaire Borstkliniek van UZA
  • Lymphology Research Unit van ULB
  • Lymfoedeemkliniek Sint-Pieterziekenhuis

Project:
Je volgt een doctoraal traject: het voeren van wetenschappelijk onderzoek in het domein van het omschreven project, het doorlopen van het doctoraatsprogramma en het behalen van een doctoraat.
Je doet wetenschappelijk onderzoek en werkt aan een doctoraat in het kader van borstkanker en lymfoedeem.
Hiertoe analyseer je recent beschikbaar gemaakte gegevens over de effectiviteit van fluoroscopie-gestuurde lymfedrainage (in vergelijking met traditionele lymfedrainage of placebo lymfedrainage). Daarnaast verleen je onderwijsondersteuning onder meer onder de vorm van het begeleiden van masterproeven en het verbeteren van examens.

Profiel:

Je hebt een Masterdiploma in (bio-)medische wetenschappen (revalidatiewetenschappen en kinesitherapie; biomedische wetenschappen; geneeskunde)
Je hebt een sterke interesse in de studie van oncologie-lymfologie
Je beschikt over basisvaardigheden Word, Excel, SPSS, Power Point
Je bent ondernemend en je kan zelfstandig werken, ook goed in team en je respecteert deadlines
Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
Je spreekt vlot Nederlands en Frans en kan een wetenschappelijke tekst in het Engels schrijven
Je beschikt over een rijbewijs en wagen
Je bent bereid je te verplaatsen tussen de verschillende deelnemende centra
Je bent in staat om onder begeleiding een doctoraatsonderzoek tot een goed einde te brengen.

Aanbod:
Wij bieden een voltijdse tewerkstelling van bepaalde duur voor min. 1 jaar, hernieuwbaar tot max. 4 jaar. Het is de bedoeling dat het onderzoek na 4 jaar resulteert in een doctoraat.

Meer informatie is te verkrijgen bij:

– Prof. dr. Nele Devoogdt, nele.devoogdt@faber.kuleuven.be, +32 16 342515
– Prof. dr. Nick Gebruers, nick.gebruers@uantwerpen.be.