Informatie faculteitsdiner 23 mei 2019

Betreft: Uitnodiging Faculteitsdiner geneeskunde 2019 

Utrecht, 12 april 2019 

Geacht bestuur van de studievereniging van Klinische Gezondheidswetenschappen, 

Sinds vorig jaar organiseren de MSFU “Sams” en de M.B.V. Mebiose het jaarlijks wederkerende faculteitsdiner samen. Het faculteitsdiner is een unieke gelegenheid om bij te praten met collega’s, medewerkers van de faculteit, honorair bestuursleden en studenten. Het faculteitsdiner zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 23 mei. 

Dit jaar is het thema ‘Public Health’ aan de avond gekoppeld. De gezondheidszorg bestaat uit verschillende lijnen. Echter, voorkomen is beter dan genezen, het belang van preventie is niet te onderschatten. Volksgezondheid beslaat vele vakgebieden die moeten samenwerken om het welzijn van de mens te verbeteren en te voorkomen dat er ziekte optreedt. Recent rijst de vraag in hoeverre de UMC’s verantwoordelijk zijn voor de volksgezondheid in de regio, dus ook verder buiten de ziekenhuismuren. Tijdens het diner zal een aantal sprekers hun licht laten schijnen op dit onderwerp. We hopen dat dit op deze avond tot interessante gesprekken en discussies leidt. Wij zouden uw aanwezigheid op deze avond zeer waarderen! 

De avond begint om 18:00 uur met een aperitief in de kloostertuin van het Academiegebouw, bij tegenvallend weer zal er uitgeweken worden naar een andere ruimte. Om 19:00 uur zal het diner aanvangen in de Aula van het Academiegebouw. De dresscode van de avond is informeel, al willen wij u wel graag wijzen op het chique karakter van deze avond. 

Studenten, waarvoor de kosten voor de avond 25 euro bedragen, kunnen zich opgeven door een e-mail te sturen naar bestuur@msfusams.nl of te bellen naar 030-2328298 of 088-7568990. Ik zou u willen verzoeken om uiterlijk 6 mei aan mij door te geven of u bij het faculteitsdiner aanwezig zult zijn. Er is een maximum aantal plekken, dus ik raad u aan niet te lang te wachten met aanmelden voor het diner. Het verschuldigde bedrag kunt u voldoen op rekeningnummer: NL33ABNA0420634452 t.n.v. Sams Laocoon, onder vermelding van “Faculteitsdiner 2019 + uw volledige naam’’. 

Wij hopen u op donderdag 23 mei te mogen begroeten. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het XXXVIe bestuur der MSFU “Sams” en het XXXIII” bestuur der M.B.V. Mebiose, 

Robin Sprado Tessa Vreeman 

h.t. ab Actis der MSFU “Sams” h.t. ab Actis der M.B.V. Mebiose