Scientia Fundus wordt opgeheven

Beste leden van Scientia Fundus,
 
Zoals in eerdere mailings voorbij is gekomen, hebben wij vrijdagavond 20 januari 2023 een ALV gehad waarin is besloten de vereniging op te heffen. Wij, als bestuur, hebben vele pogingen ondernomen om de vereniging, die sinds een aantal jaren uitsluitend een alumnivereniging is, vervolg te geven. Helaas was hier onvoldoende animo voor vanuit de leden van de vereniging en dit heeft ons doen besluiten, na unanieme stemming, dat wij terugtreden als bestuur en de vereniging daarmee tot een einde komt.
 
Onze sociale media kanalen zullen ook worden verwijderd. Om toch in contact te blijven met alumni, kun je ook de LinkedIn-pagina van Fysiotherapiewetenschap volgen; veel alumni zijn bij die pagina aangesloten. Ook de LinkedIn-pagina van Early Career Researchers wordt actief gebruikt en daar zijn tevens veel alumni van FW aangesloten. Op die manier kunnen we goed met elkaar in contact blijven.
 
We willen jullie bedanken voor de leuke en leerzame jaren en voor het fijne netwerk dat we hebben opgebouwd met elkaar. De opleiding FW bestaat dit jaar 20 jaar en daarvoor wordt een lustrum georganiseerd, waar wij elkaar weer kunnen ontmoeten. Hopelijk tot dan!
 
Hartelijke groeten,
 
Bestuur van Scientia Fundus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *