Bestuursleden gezocht!!

Beste leden,

Komend studiejaar is er besloten dat Scientia Fundus een ‘slapend’ bestuursjaar heeft. Dit hebben jullie eerder dit jaar kunnen lezen in een aantal mails en een brief die naar jullie toe was gestuurd. De keuze hiervoor is namelijk dat het studenten-deel niet meer onder Scientia Fundus valt maar onder de nieuwe KGW-studievereniging: Scientia Unitatas
Sanitatis (SUS). Vanuit de opleiding KGW was er een sterke voorkeur om één studievereniging te organiseren waar alle ‘bloedgroepen’ onder vallen, in plaats van verschillende losse verenigingen. 

Door deze keuze blijven wij als vereniging nu een alumnivereniging. Omdat er komend jaar waarschijnlijk geen activiteiten worden georganiseerd, hoeft ook niemand contributie te betalen. Dit jaar wil het bestuur gaan uitzoeken welke kant we uit gaan met de vereniging en welke nieuwe plannen we willen doorzetten. Hiervoor hebben we natuurlijk input nodig van nieuwe bestuursleden!!

Ben jij of ken jij iemand die het leuk lijkt om komend jaar de koers te bepalen voor onze alumnivereniging Scientia Fundus? Stuur een bericht naar Marcel Hendriks (voorzitter bestuur 2018-2019) via: voorzitter@scientiafundus.nl.

Vriendelijke groeten,

Bestuur Scientia Fundus

 

Wetenschapscarrousel 4 oktober

Beste leden,

Op 4 oktober vindt de jaarlijkse Wetenschapscarrousel plaats: een congres voor alle studenten van de (pre)masteropleiding Klinische Gezondheidswetenschappen, georganiseerd in samenwerking met de opleiding door de studie- en alumniverenigingen van de opleiding.

FIT for the FUTURE?
Het thema van dit jaar is ‘FIT for the FUTURE’. De wetenschap en de zorg zijn de afgelopen jaren sterk veranderd en gaan nog veel meer veranderen. Om als klinisch gezondheidswetenschappers en zorgprofessionals te kunnen excelleren is het belangrijk dat we aandacht hebben voor vragen als: Wat zal er in de toekomst nodig zijn om ons werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren? Wat hebben we hiervoor nodig? Wat moeten we veranderen? Dit zijn vragen die dit jaar centraal staan tijdens de Wetenschapscarrousel.

Wetenschapscarrousel 2.0
Er is gekozen voor een nieuwe opzet bij het organiseren van de Wetenschapscarrousel. Waar voorheen het programma werd bepaald door je studierichting, kun je dit jaar zelf bepalen welke workshop je wilt volgen die aansluit bij jouw interesse. Ook proberen we hiermee meer interactie te bewerkstelligen tussen de verschillende disciplines en daardoor meer betrokkenheid van de studenten!

Aanmelden workshop
Het programma van de dag en het workshopaanbod kun je vinden via deze link. Tijdens de workshopronde bepaal je dus zelf welke workshop je volgt. Je dient je keuze vóór 1 oktober door te geven via het inschrijfformulier op https://www.formdesk.com/universiteitutrecht-gnk/Wetenschapscarrousel-KGW-2019

Meer informatie over het programma van de dag en de sprekers kun je vinden via deze link.

We wensen jullie een leuke en inspirerende middag!

Met vriendelijke groet,

Mede namens team KGW,

Bestuur Scientia Fundus