Fusie studieverenigingen

Beste SF-ers,

Allereerst bedankt voor het delen van jullie ideeën en visie wat betreft
de fusie tot één KGW-studievereniging. Op vrijdag 17 mei heeft hierover overleg plaatsgevonden met de andere studie- en alumniverenigingen
en de opleiding. Middels dit bericht willen wij jullie graag op de hoogte brengen van dit overleg, welke besluiten zijn genomen en over de
gevolgen voor Scientia Fundus.

Tijdens het overleg is, in samenspraak met de Raad van Advies, gekozen voor één KGW-studievereniging binnen de opleiding en om Scientia Fundus voort te laten bestaan als alumnivereniging. Hierbij is de voorwaarde gesteld dat er een intensieve samenwerking komt tussen de KGW-studievereniging en de betreffende alumniverenigingen. Deze verandering zal zijn intrede vinden per ingang van het nieuwe studiejaar (2019-2020). Met vreugde kunnen wij mededelen dat dit besluit conform jullie visie is zoals gebleken uit de poll. Deze beslissing heeft gevolgen voor met name twee groepen: de studentleden en de alumni-leden van Scientia Fundus. Voor de studentleden wordt op dit moment een oplossing bedacht en hierover worden jullie zo snel mogelijk geïnformeerd. Vooralsnog blijven huidige studenten lid van Scientia Fundus. De alumni-leden van Scientia Fundus blijven lid van de alumnivereniging Scientia Fundus. Noch de studentleden als de alumni-leden hoeven dus actie te ondernemen.

Het bestuur van de KGW-studievereniging zal gaan bestaan uit studenten van de opleiding KGW, waarbij samenstelling mogelijk is van alle richtingen bij elkaar (LW, FW, VW). Voor komend studiejaar zijn wij op het moment druk bezig om ervoor te zorgen dat minstens één student van richting FW deel gaat nemen aan dat nieuwe bestuur.

Daarnaast gaat Scientia Fundus dus zelfstandig door als alumnivereniging. Over de voortzetting van Scientia Fundus is gesproken met de Raad van Advies. Gezamenlijk zijn wij tot het besluit gekomen om komend studiejaar, 2019-2020 van september tot augustus te gebruiken als tussenjaar, waar alumni-bestuursleden gezocht zullen worden en een nieuwe visie opgesteld zal worden. Aan de hand hiervan zal de alumnivereniging de vorm krijgen, passend bij de wensen van de alumnileden. Vanaf september 2020 zal Scientia Fundus als volwaardige alumnivereniging zijn bijdrage gaan leveren.

Zoals hierboven beschreven gaat het nieuwe bestuur van SF bestaan uit alumnileden. Buiten dat wij actief op zoek zullen gaan naar leden die hierin geïnteresseerd zijn, wordt het op prijs gesteld als er leden zich aanmelden als bestuurslid. Wil je hierover in gesprek gaan of wil je jezelf aanmelden, dan kan je de huidige voorzitter een mail te sturen op voorzitter@scientiafundus.nl. Marcel Hendriks, de huidige voorzitter, zal dan contact met je opnemen. Gelieve ook je telefoonnummer te vermelden.

Bedankt voor jullie vertrouwen in het bestuur.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van Scientia Fundus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *