Geef je nu op voor de SF-BBQ!!

bbq

Het einde van het studiejaar is in zicht en zoals altijd willen we het jaar weer feestelijk afsluiten met een BBQ!
Dit jaar zal de BBQ plaatsvinden op 23 juni bij The Basket. Vanaf 17:00 uur zal het vuur worden ontstoken en zullen de biertjes worden getapt. Deelname aan de BBQ bedraagt €15,00 voor leden en €22,50,- voor niet-leden, dit is exclusief drank.
Aanmelden voor de BBQ kan via: activiteitencommissie@scientiafundus.nl.
De kosten voor de BBQ kunnen overgemaakt worden naar
NL52 ABNA 0428 136 672 o.n.v. Scientia Fundus. De aanmelding is pas definitief als het geld is overgemaakt. Aanmelden kan uiterlijk tot 17 juni aanstaande.

Zorg dat je erbij bent!