WVF, WCF en KNGF starten platform voor jonge wetenschappers

samenwerkenIn het voorjaar van 2016 heeft een verkennend gesprek plaatsgevonden tussen de initiatiefgroep voor de beoogde Wetenschappelijke Vereniging Fysiotherapie (WVF), het Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF) en KNGF. Uit het gesprek bleek dat er consensus was over onder meer het belang van talentontwikkeling, belangenbehartiging, stimuleren van samenwerking, cohesie en wetenschappelijk debat binnen de fysiotherapiewetenschap. Ook bleken de partijen het eens te zijn dat jonge wetenschappers in de fysiotherapie gefaciliteerd moeten worden om een plek te vinden waar zij hun kennis en kunde optimaal te kunnen benutten en delen met het werkveld.

Op 21 juli 2016 bracht het KNGF dit nieuwsbericht naar buiten waarin de uitkomsten van dit gesprek en beoogde samenwerking m.b.t. de oprichting van een platform voor jonge wetenschappers in de fysiotherapie bekend werden gemaakt. Mogelijke invullingen hiervan zouden bijvoorbeeld een breed toegankelijke wetenschapsdag voor jong en oud kunnen zijn, maar ook het genoemde platform of een community voor promovendi. Scientia Fundus is enthousiast over deze aanstaande samenwerking en volgt de ontwikkelingen op de voet en houdt jullie op de hoogte indien er nieuws is dat relevant is voor studenten en/of alumni Fysiotherapiewetenschap.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *