Kandidaten voor de Studentenraad verkiezingen van Faculteit Geneeskunde gezocht!

De Studentenraad van de Faculteit Geneeskunde zoekt gemotiveerde kandidaten voor de verkiezingen van 2016. De Studentenraad Geneeskunde is hét medezeggenschapsorgaan voor studenten van de Faculteit Geneeskunde. Jeroen Vergouw, student Verplegingswetenschap, vertegenwoordigt de studenten van Klinische Gezondheidswetenschappen (KGW) in het studiejaar 2015-2016 in de Studentenraad. Hij vertelt kort over zijn ervaring:

‘Binnen het UMC Utrecht is een Studentenraad (SR) die de opleidingen Geneeskunde, Biomedische wetenschappen en KGW vertegenwoordigt in de Onderwijs & Onderzoeks raad (O&O Raad). In de O&O raad komt de SR met de ondernemingsraad (OR) van het UMC Utrecht samen. Door dit gemêleerde gezelschap krijg je een breed kijk in de keuken van het UMC Utrecht, met name gericht op het Onderwijs en Onderzoek. Samen met de raadsleden vergader je vijf keer per jaar met de decaan. De decaan is lid van de raad van bestuur van het UMC Utrecht en heeft onderwijs en onderzoek in zijn portefeuille. Het doel van de O&O raad is om voor het gehele UMC Utrecht de belangen ten aanzien van onderwijs en onderzoek te behartigen. Omdat er directe lijnen met de raad van bestuur zijn is het mogelijk om op het hoogste niveau binnen het UMC Utrecht discussie te voeren over de huidige gang van zaken en zo mogelijk gezamenlijk tot een oplossing voor problemen te komen.’

Voor KGW zijn wij op zoek naar een student die de studentenzetel gedurende het academisch jaar van 2016-2017 wil vervullen. Lijkt het je leuk om bestuurlijke ervaring op te doen en inzicht te krijgen in hoe onderwijs en onderzoek verweven is binnen het UMC Utrecht? Dan is dit echt iets voor jou! Mocht je meer inhoudelijke informatie willen, dan kun je contact opnemen met Jeroen Vergouw (student-lid SR en O&O raad namens KGW) via: j.w.vergouw@students.uu.nl.

Op woensdag 2 maart a.s. is daarnaast de verkiezingsinformatieavond voor alle geïnteresseerden, zie hiervoor de website over de Studentenraad (http://students.uu.nl/gnk/bmw/naast-en-na-de-studie/inspraak-en-medezeggenschap/studentenraad). Op deze website is ook informatie te vinden over de verdere procedure omtrent de kandidaatstelling.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *