Gastcolumn Prof. Dr. Nico J.M. van Meeteren: eStealth

Column-Contest-2010De tweede editie van de nieuwe rubriek op onze website: “Gastcolumn van de hoogleraar”. Periodiek schrijft een hoogleraar (met als werkgebied fysiotherapiewetenschap) een column op onze website. Dit keer de beurt aan Prof. Dr. Nico van Meeteren, tevens erelid van Scientia Fundus.

eStealth

Tantelief

Toen onze lieve vergeetachtige tachtigjarige tante de diagnose Alzheimer te horen kreeg, beseften zij alsook wij dat een verpleeghuisopname wellicht ooit realiteit zou worden. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Zo ook mijn tante. Dus zette zij zich met ons over de aanvankelijke weerzin heen en verdiepte zich in “… die oorden …”. Uiteindelijk viel de keus, mocht het onvermijdelijke realiteit worden, op “De Herbergier”. Een eigen met daglicht overgoten appartement. En haar twee honden, haar wandelmaatjes, waren welkom. Tante gerustgesteld. Wij ‘tevreden’.

Inactief

“Ouderen inactiever dan gedacht” kopte dagblad Trouw vorig jaar juli (1) op grond van onderzoek van Marieke den Ouden (2) in 7 verpleeghuizen. De 723 bij het onderzoek betrokken verpleeghuisbewoners bewogen veel minder dan de door TNO in 2008 aanbevolen beweegnorm (3). Fysiotherapeuten werkzaam in verpleeghuizen wisten dat uiteraard al. Uit eigen ervaring, de literatuur en het artikel van Leny de Ligny in het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie van 2011.

Feestje

September 2015. De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG) viert haar 40ste verjaardag met feestje in het Muntgebouw te Utrecht. Het feestje, een jubileumcongres heeft de welluidende titel: “Technologie. Nieuw voor Oud”. Verschillende sprekers gaan in op de voors en tegens van de moderne eHealth. Thuis en in de zorg. Aan, op en in het lichaam of in de omgeving. Regelgeving, privacy, kosteneffectiviteit. Kortom: interessant, want actueel en veelzijdig.

Doen

Wat had mijn tante graag nog aangeschoven bij het feestje. Reken maar! Met haar honden. Veel volk om haar heen. Vond ze altijd al heerlijk: drukte. Reken maar dat ze zich geroerd had, bij al dat zittend, luisterend publiek. Binnen tien minuten vermoedelijk al: “Jullie kletsen wel over bewegen, maar jullie doen het niet!”. “Je moet het doén!” had ze vast geroepen. “Doen! Kijk zó!”. En ze was opgestaan en met haar rollator en honden had ze knieënheffend door de zaal geparadeerd. De rest van de dag. Op gezette tijden roepend: “Doen. Doén. Doén!”. De collegae in het publiek wenkend om toch vooral mee te doen.

Gek

“Leuk gek mens”, zou het publiek gedacht hebben, tot de feestcommissie haar tot de orde roept. Immers, de sprekers sparen kosten nog moeite om het publiek te onderhouden met de laatste snufjes eHealth. Dat wil toch iedere therapeut horen?! “Nog zo gek niet” hoor ik de afwezige EriK Scherder van mijn tante denken. Bewegen is immers ‘te gek’-goed voor iedereen. Incluis voor ouderen. Incluis voor ouderen met dementie (4).

Gemis

Tantelief is overleden. Een paar dagen na haar verjaardag, begin augustus, blies ze in het bijzijn van haar honden en ons haar laatste adem in één beweging uit. Groot gemis. Voor ons. Ze was een bron van inspiratie om prettig ‘anders’ te zijn én te doen. Ook voor mij. Ze heeft zodoende het feestje gemist. Groot gemis. Ze had immers vast velen van de stoel gekregen. Scherder, haar onbekend, met haar voorbeeld tevreden gesteld. Ondanks zijn afwezigheid.

Gemist

Ook ik heb het feestje gemist. Drukke agenda elders. Maar, hopelijk niets gemist. Hoewel … wat had ik graag de feestgangers toegesproken. Natuurlijk niet zonder overleg vooraf met … tantelief. Spreken over eHealth? Nee, dat zou ze me afgeraden hebben. Kwestie van prioriteiten stellen. Iedere ouder in het verpleeghuis moest toch bewegen? En ik was toch “… die deftige baas van de fysiotherapie …”?! Dan zou ik toch het publiek niet laten zitten? En de ouderen? In het verpleeghuis? Al helemaal niet.

Plan

Dus hadden we een plan gesmeed, tantelief en ik. Ik zou in mijn spreektijd een heel ander feestje smeden. Een feestje voor haar en hen, in alle Nederlandse Verpleeghuizen. Met het hele publiek. Zelfs met alle fysiotherapeuten die het NVFG-feestje gemist hadden. Een feestje niet van een dag. Niet van een week. Niet van een jaar. Maar een feestje voor het leven, hún leven. Niet met eHealth. Die gaat ‘stealth’, eStealth! “Heb je niets aan!”. Nee, een feestje met alle relevante stakeholders, via een Health Impact Bond (5) in combinatie met een Health Deal (6). En op grond van ervaringskennis en evidentie. Dat feestje hebt u gemist. Maar het feestje kan alsnog. Net als tantelief roep ook ik vanuit Scientia Fundus tegen het publiek en de NVFG: “Doen. Doén. Doén!”.

 

Prof. Dr. Nico J.M. van Meeteren

Executive Director, Health~Holland (Topsector Life Sciences and Health), The Hague
Professor, CAPHRI, University Maastricht

 

Oratie Prof. Dr. Cindy Veenhof

IMG_3270Op 18 januari 2016 vond in het Academiegebouw in Utrecht de oratie van Prof. Dr. Cindy Veenhof plaats. In een goed gevulde aula luisterden andere hoogleraren, wetenschappers, docenten, fysiotherapeuten, studenten, vrienden en familie naar haar plannen voor de komende jaren. In een klein uur nam Prof. Dr. Cindy Veenhof haar toehoorders mee in haar visie en lichtte ze de speerpunten van haar leerstoel toe. De komende jaren zal Prof. Dr. Cindy Veenhof zich onder andere richten op de ontwikkeling van e-Health en de fitheid van patiënten rondom ziekenhuisopname. Prof. Dr. Veenhof lichtte deze plannen toe in een inspirerend verhaal, waarbij ze ook voorbeelden noemde van studies die reeds lopen omtrent deze onderwerpen. Zo wordt op dit moment de effectiviteit onderzocht van e-Exercise; een blended care interventie met deels face-to-face contact en deels online zorg bij patiënten met heup- en/of knieartrose (www.e-exercise.nl). Daarnaast loopt op dit moment de Rise studie, waarin beweeggedrag in de eerste fase na een beroerte wordt onderzocht (www.twitter.com/risestudie).

Na de oratie was er een receptie, waarin bezoekers de gelegenheid kregen Prof. Dr. Veenhof kort te spreken en haar te feliciteren met het hoogleraarschap. Scientia Fundus wenst Prof. Dr. Veenhof veel succes, plezier en inspiratie toe in haar leerstoel we kijken uit naar een mooie en leerzame periode!

Foto’s van de oratie van Prof. Dr. Veenhof zijn hier te vinden.